JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 11.01.2021 godine. Servisne informacije na dan 11.01.2021 godine.
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH... Servisne informacije na dan 11.01.2021 godine.

Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Napominjemo da zbog neplaniranih kvarova na vodovodnim linijama može doći do kratkotrajnih prekida u vodosnabdijevanju do popravke istih.

U 12:21 sati ulazna temperatura u sistem vrelovoda iznosila je 66.19°C, vanjska temperatura -1°C.

Molimo građane da budu savjesniji kada je u pitanju odlaganje vrelog luga i pepela te da ovu vrstu otpada istresaju pored kontejnera.

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!