JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 11.03.2019 godine. Servisne informacije na dan 11.03.2019 godine.
Obavještavamo građane općine Breza da je zbog kvara na vodovodnoj mreži došlo do prekida u vodosnabdijevanju s rezervoara Ahmedovca. Radnici JP “Komunalno”d.o.o. Breza su... Servisne informacije na dan 11.03.2019 godine.

Obavještavamo građane općine Breza da je zbog kvara na vodovodnoj mreži došlo do prekida u vodosnabdijevanju s rezervoara Ahmedovca.

Radnici JP “Komunalno”d.o.o. Breza su na terenu i otklanjaju kvar.

Vodosnabdijevanje u ostalim dijelovima općine Breza je uredno. Voda je čista, zdravstveno i higijenski ispravna.

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Distribucija toplotne energije je na zadovoljavajućem nivou.

Molimo korisnike naših usluga da vreo lug i pepeo istresaju pored kontejnera.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

 

S poštovanjem!