JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 11.05.2021 godine. Servisne informacije na dan 11.05.2021 godine.
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH... Servisne informacije na dan 11.05.2021 godine.

Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Zbog nadolazećeg vjerskog praznika Ramazanskog bajrama (13. maj) odvoz kućnog otpada će se pomjeriti za jedan dan, odnosno odvoz kućnog otpada koji se vršio četvrtkom bit će odvezen u petak, a odvoz otpada planiran za petak bit će odvezen u subotu. 

Ovi termini odvoza kućnog otpada isključivo važe samo za ovu sedmicu.

Molimo građane da daju svoj doprinos na racionalnijem odlaganju otpada.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!