JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 12.02.2019. godine. Servisne informacije na dan 12.02.2019. godine.
Obavještavamo korisnike koji koriste vodu za piće s izvorišta Laz da je zbog kvara na električnim pumpama došlo je do kratkotrajnog prekida u vodosnabdijevanju. ... Servisne informacije na dan 12.02.2019. godine.

Obavještavamo korisnike koji koriste vodu za piće s izvorišta Laz da je zbog kvara na električnim pumpama došlo je do kratkotrajnog prekida u vodosnabdijevanju.  Radnici JP ”Komunalno” su na terenu kako bi što brže otklonili kvar i normalizovali vodosnabdijevanje.

Vodosnabdijevanje s ostalih izvorišta je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući  i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Uslijed snježnih padavina može doći do otežanog prikupljanja i odvoza kućnog otpada.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Distribucija toplotne energije je na zadovoljavajućem nivou.

Molimo korisnike naših usluga da vreo lug i pepeo istresaju pored kontejnera.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!