JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 13.03.2024. godine. Servisne informacije na dan 13.03.2024. godine.
Obavještavaju se korisnici naših usluga koji se snabdijevaju vodom s izvorišta Milkino vrelo – donji dio grada da je voda puštena u sistem za... Servisne informacije na dan 13.03.2024. godine.

Obavještavaju se korisnici naših usluga koji se snabdijevaju vodom s izvorišta Milkino vrelo – donji dio grada da je voda puštena u sistem za vodosnabdijevanje.

Kvalitet vode sa svih izvorišta je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu. 

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!