JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 16.02.2021 godine. Servisne informacije na dan 16.02.2021 godine.
Obavještavamo građane općine Breza da zbog otklanjanja kvara na vodovodnoj mreži u Mahmutović Rijeci može doći do poremećaja i prekida vodosnabdijevanja do popravke istih.... Servisne informacije na dan 16.02.2021 godine.

Obavještavamo građane općine Breza da zbog otklanjanja kvara na vodovodnoj mreži u Mahmutović Rijeci može doći do poremećaja i prekida vodosnabdijevanja do popravke istih.

Vodosnabdijevanje u ostalim dijelovima općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Prema posljednjim informacijama isporuka toplotne energije trebala bi početi danas u poslijepodnevnim satima.

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!