JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 16.05.2019 godine. Servisne informacije na dan 16.05.2019 godine.
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona. Čišćenje gradskih... Servisne informacije na dan 16.05.2019 godine.

Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno.

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!