JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 16.12.2020 godine. Servisne informacije na dan 16.12.2020 godine.
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH... Servisne informacije na dan 16.12.2020 godine.

Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno.

Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

U 12:53 sati ulazna temperatura  u sistem  vrelovoda iznosila je 47.84°C, vanjska temperatura 4°C.

Na osnovu učestalosti pojave zapaljenja kontejnera apelujemo na građane da budu savjesniji kada je u pitanju odlaganje vrelog luga i pepela te ih molimo da ovu vrstu otpada istresaju pored kontejnera.

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!