JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 18.03.2021. godine.    Servisne informacije na dan 18.03.2021. godine.   
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH... Servisne informacije na dan 18.03.2021. godine.   

Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

U 07:27 sati ulazna temperatura u sistem vrelovoda iznosila je 42.94°C, vanjska temperatura  1°C.

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona.

Molimo korisnike da komunalni (kućni) otpad stavljaju u jednu posudu, a papir, plastičnu i staklenu ambalažu u drugu, posebnu posudu ili vreću i ostave jednu pored druge.

Odvoz ambalažnog otpada vršit će posebno vozilo istog dana – besplatno.

U užoj gradskoj sredini i naseljima gdje su postavljeni kontejneri za selektivno odlaganje ambalažnog otpada molimo građane da ambalažu odlažu u iste kako bi imali zdraviji, čišći i sigurniji okoliš.

Čišćenje javnih površina obavlja se po planu i programu.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!