JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 19.11.2020 godine. Servisne informacije na dan 19.11.2020 godine.
Zbog smanjene izdašnosti izvorišta vodosnabdijevanje je otežano na području cijele općine Breza. Na snazi je redukovani sistem vodosnabdijevanja za korisnike koji se snabdijevaju vodom... Servisne informacije na dan 19.11.2020 godine.

Zbog smanjene izdašnosti izvorišta vodosnabdijevanje je otežano na području cijele općine Breza.

Na snazi je redukovani sistem vodosnabdijevanja za korisnike koji se snabdijevaju vodom s izvorišta Laz.

Raspored redukcije:

19.11.2020.

Vodu imaju naselja Komora, Gornja Breza, Bašići i Dužice

20.11.2020.

Vodu će imati naselje Vijesolići, Brdo, Jasike i Košare

Ovaj sistem redukcije vodosnabdijevanja će se vršiti naizmjenično (dan-dan) do poboljšanja izdašnosti izvorišta.

Vodosnabdijevanje u ostalim dijelovima općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

 Molimo korisnike da racionalno koriste vodu za piće.

U 08:40 sati ulazna temperatura  u sistem  vrelovoda iznosila je 49.08°C, vanjska temperatura 2°C.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!