JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 20.11.2020 godine. Servisne informacije na dan 20.11.2020 godine.
Zbog smanjene izdašnosti izvorišta vodosnabdijevanje je otežano na području cijele općine Breza. Na snazi je redukovani sistem vodosnabdijevanja za korisnike koji se snabdijevaju vodom... Servisne informacije na dan 20.11.2020 godine.

Zbog smanjene izdašnosti izvorišta vodosnabdijevanje je otežano na području cijele općine Breza.

Na snazi je redukovani sistem vodosnabdijevanja za korisnike koji se snabdijevaju vodom s izvorišta Laz i Izbod.

Raspored redukcije:

Izvorište LAZ:

20.11.2020.

Vodu imaju naselja Vijesolići, Brdo, Jasike i Košare

21.11.2020.

Vodu će imati naselja Komora, Gornja Breza, Bašići i Dužice

 

Izvorište IZBOD:

20.11.2020.

Vodu ima naselje Izbod

21.11.2020.

Vodu će imati naselje Koritnik

Ovaj sistem redukcije vodosnabdijevanja će se vršiti naizmjenično (dan-dan) do poboljšanja izdašnosti izvorišta.

Vodosnabdijevanje u ostalim dijelovima općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Molimo korisnike da racionalno koriste vodu za piće.

U 08:00 sati ulazna temperatura  u sistem  vrelovoda iznosila je 38.62°C, vanjska temperatura 3°C.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!