JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 28.05.2019 godine. Servisne informacije na dan 28.05.2019 godine.
Vodosnabdjevanje na području cijele Općine uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BIH 40/10). Prikupljanje... Servisne informacije na dan 28.05.2019 godine.

Vodosnabdjevanje na području cijele Općine uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BIH 40/10).

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po ljetnom planu i programu.

Molimo građane da papir i karton ostavljaju u vrećama pored kontejnera, a plastiku da odlažu u kontejnere instalirane za tu namjenu, te tako daju svoj doprinos na racionalnijem odlaganju otpada.

Zahvaljujemo na razumjevanju i saradnji.

 

JP “Komunalno” d.o.o Breza