JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 29.01.2021. godine. Servisne informacije na dan 29.01.2021. godine.
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH... Servisne informacije na dan 29.01.2021. godine.

Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

U 12:25 sati ulazna temperatura u sistem vrelovoda iznosila je 50.79°C, vanjska temperatura 6°C.

Na osnovu učestale pojave zapaljenja kontejnera apelujemo na građane da budu savjesniji te da lug i pepeo istresaju pored kontejnera.

Zbog poledice na ulicama može doći do otežanog prikupljanja i odvoza kućnog otpada u višim zonama odvoza.

Čišćenje javnih površina obavlja se po planu i programu.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!