JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 30.05.2023 godine. Servisne informacije na dan 30.05.2023 godine.
Obavještavamo građane općine Breza da je zbog padavina došlo do povećanja mutnoće vode s izvorišta Milkino vrelo, Mahmutović rijeka i Izbod te da bi... Servisne informacije na dan 30.05.2023 godine.

Obavještavamo građane općine Breza da je zbog padavina došlo do povećanja mutnoće vode s izvorišta Milkino vrelo, Mahmutović rijeka i Izbod te da bi istu bilo poželjno prije upotrebe prokuhavati.

Napominjemo da je kvalitet vode s izvorišta Ramina pumpa i Laz zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Također, obavještavamo građane koji koriste vodu s izvorišta Zmajevac da se ista može koristiti samo kao tehnička voda.

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!