JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 30.05.2024. godine. Servisne informacije na dan 30.05.2024. godine.
Obavještavamo građane općine Breza da je na izvorištu Dadjevac povećana mutnoća vode. Kvalitet vode s ostalih izvorišta je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj... Servisne informacije na dan 30.05.2024. godine.

Obavještavamo građane općine Breza da je na izvorištu Dadjevac povećana mutnoća vode.

Kvalitet vode s ostalih izvorišta je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu. 

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!