JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 30.09.2020 godine. Servisne informacije na dan 30.09.2020 godine.
Obavještavamo građane općine Breza da je zbog otkljanjanja kvara na vodovodnoj mreži došlo do prekida vodosnabdijevanja u naseljima Kahve, Kamenice, Šaš i dijelu naselja... Servisne informacije na dan 30.09.2020 godine.

Obavještavamo građane općine Breza da je zbog otkljanjanja kvara na vodovodnoj mreži došlo do prekida vodosnabdijevanja u naseljima Kahve, Kamenice, Šaš i dijelu naselja Potkraj.

Vodosnabdijevanje u ostalim dijelovima općine Breza odvija se po planu. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!