JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 30.12.2020 godine. Servisne informacije na dan 30.12.2020 godine.
Obavještavamo korisnike naših usluga da zbog predstojećih Novogodišnjih praznika, svi korisnici koji po redovnom rasporedu imaju odvoz komunalnog otpada u petak (01.01.2021.godine), da posude... Servisne informacije na dan 30.12.2020 godine.

Obavještavamo korisnike naših usluga da zbog predstojećih Novogodišnjih praznika, svi korisnici koji po redovnom rasporedu imaju odvoz komunalnog otpada u petak (01.01.2021.godine), da posude sa svojim otpadom pripreme za odvoz u subotu (02.01.2021.godine).

Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Napominjemo da zbog neplaniranih kvarova na vodovodnim linijama može doći do kratkotrajnih prekida u vodosnabdijevanju do popravke istih.

U 07:50 sati ulazna temperatura  u sistem  vrelovoda iznosila je 33.51°C, vanjska temperatura 5°C.

Na osnovu učestalosti pojave zapaljenja kontejnera apelujemo na građane da budu savjesniji kada je u pitanju odlaganje vrelog luga i pepela te ih molimo da ovu vrstu otpada istresaju pored kontejnera.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!