JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

JP „Komunalno“ d.o.o. Breza želi da postane uzor uspješnog preduzeća u Bosni i Hercegovini i regionu, sa savremenom tehnologijom, razvijenim ekonomskim i tehničkim sektorom, te kvalitetnim kadrovima koji odgovorno i sa zadovoljstvom obavljaju svoj posao tako da mogu odgovoriti na sve zahtjeve potrošača.