JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Vodosnabdijevanje Vodosnabdijevanje
Servisne informacije iz JP „Komunalno„ d.o.o. Breza na dan 25.09.2018. godine. Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredu. Voda je čista, zdravstveno i... Vodosnabdijevanje

Servisne informacije iz JP „Komunalno„ d.o.o. Breza na dan 25.09.2018. godine.

Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredu. Voda je čista, zdravstveno i higijenski ispravna.
Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona.
Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

U posljednje vrijeme, susrećemo se s enormno povećanom količinom otpada koji se odlaže u kontejnere i kante za otpatke, a koji ne spada u kućni otpad.
Zbrinjavanje i deponovanje otpada kao što je trava, grane, kabasti otpad itd. nije obaveza JP “Komunalno” Breza.
Odlaganjem navedenog otpada stvaraju se divlje deponije koje stvaraju loš izgled našeg grada, te ovim putem napominjemo građanima da zbog njihovog nesavjesnog odnosa prema odlaganju otpada (količini i vrsti) biti ćemo prisiljeni poduzeti zakonom predviđene sankcije.

Molimo građane da daju svoj doprinos na racionalnijem odlaganju otpada.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.
S poštovanjem!
JP “Komunalno” d.o.o Breza