JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

<strong>Dnevne aktivnosti JP „Komunalno“ Breza</strong><strong></strong> <strong>Dnevne aktivnosti JP „Komunalno“ Breza</strong><strong></strong>
JP „Komunalno“ Breza nastavilo  je i tokom današnjeg dana sa komunalnim aktivnostima na području naše Općine. Ekipa radnika koji su zaduženi na poslovima održavanja... <strong>Dnevne aktivnosti JP „Komunalno“ Breza</strong><strong></strong>

JP „Komunalno“ Breza nastavilo  je i tokom današnjeg dana sa komunalnim aktivnostima na području naše Općine.

Ekipa radnika koji su zaduženi na poslovima održavanja zelenih površina, obavila je košenje trave u naseljenim mjestima, a u sklopu aktivnosti održavanja i uređivanja javnih zelenih površina-proljetno košenje travnjaka i sakupljanje otpadaka.         

Na spisku današnjih aktivnosti nalazi se i sređivanje ukrasnih grmova i žive ograde, što spada u redovno održavanje gradskih ulica i parkova.

U sklopu osnovnih dnevnih djelatnosti su i prikupljanje, utovar i odvoz komunalnog otpada u gradskim područjima, ali i odvoz komunalnog otpada u ruralnim područjima općine Breza koji su predviđeni današnjim danom za odvoz istog.

Također, u kasnim noćnim satima je obavljeno i pranje javnih saobraćajnih površina (metenje, čišćenje i pranje ulica).