JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Na izvorištu Mahmutović Rijeka količina vode koja se trenutno zahvata je cca 10 l/s Na izvorištu Mahmutović Rijeka količina vode koja se trenutno zahvata je cca 10 l/s
Poštovani direktore Hadžiahmetović, Jučer smo u saradnji sa Vama i Vašim zaposlenicima počeli raditi aktivnosti analize količina vode i transportnog cjevovoda od Mahmutovića rijeke... Na izvorištu Mahmutović Rijeka količina vode koja se trenutno zahvata je cca 10 l/s

Poštovani direktore Hadžiahmetović,

Jučer smo u saradnji sa Vama i Vašim zaposlenicima počeli raditi aktivnosti analize količina vode i transportnog cjevovoda od Mahmutovića rijeke do naselja Župče.

Međutim po dolasku na teren i nakon uspostavljena dva mjerenja ustanovili smo da je sada izvorište u hidrološkom minimumu i da nije svrsishodno vršiti dalja istraživanja gubitaka i otpora na ovom transportnom cjevovodu.

Sa ultrazvučnim mjeračem protoka UDM 100, u šahtu nedaleko ispod izvorišta ustanovili smo da je količina vode koja se trenutno zahvata cca 10 l/s.

Ista količina je izmjerena kada se voda zahvata i u gornjoj korpi i u donjoj korpi izvorišta.

Preliva na izvorištu nema, što znači da je to trenutno sva količina vode koja se može zahvatiti.

U toku sedmice dostaviti ćemo Vam detaljan izvještaj sa dijagramima mjerenja i prijedlog dugoročnog rješenja za ovaj transportni sistem kao i prijedlog upravljanja ukupnim vodovodnim sistemom, koji je baziran na sekcionisanju vodovodnog sistema i trajnom daljinskom monitoringu i nadzoru istog.

Srdačan pozdrav,

 

Muzafer Alihodžić

direktor Komunala d.o.o. Sarajevo