JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

PLAN ODVOZA LUGA/PEPELA U MJESECU JANUARU PLAN ODVOZA LUGA/PEPELA U MJESECU JANUARU
Poštovani korisnici. Obavještavamo Vas da će se lug/pepeo u mjesecu januaru voziti prema sljedećem rasporedu: JP “Komunalno” d.o.o. Breza PLAN ODVOZA LUGA/PEPELA U MJESECU JANUARU

Poštovani korisnici.

Obavještavamo Vas da će se lug/pepeo u mjesecu januaru voziti prema sljedećem rasporedu:

Molimo Vas da lug pripremite u vreće koje možete kupiti na blagajni JP „Komunalno“ d.o.o. Breza.
 
Napominjemo da će se lug/pepeo isključivo preuzimati ako je pripremljen u pomenutim vrećama i ako nije pomiješan s komunalnom i drugim otpadom.
 
Za sve eventualne izmjene termina odvoza pepela/luga korisnici će biti blagovremeno obaviješteni.  

JP “Komunalno” d.o.o. Breza