JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 12.06.2019 godine. Servisne informacije na dan 12.06.2019 godine.
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH... Servisne informacije na dan 12.06.2019 godine.

Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

U posljednje vrijeme, susrećemo se s enormno povećanom količinom otpada koji se odlaže u kontejnere i kante za otpatke, a koji ne spada u kućni otpad. Na ovaj način formiraju se divlje deponije koje stvaraju loš izgled našeg grada, a njihov neugodan miris negativno utiče po zdravlje ljudi. Skrećemo pažnju građanima Breze da zbog ovakvog nesavjesnog odnosa prema odlaganju otpada bit ćemo prisiljeni poduzeti zakonom predviđene sankcije protiv počinitelja.

Također, molimo građane da za odvoz šuta, kabastog i građevinskog materijala pozovu naš broj telefona 032/783-491, ostave podatke i adresu, nakon čega će doći naše ekipe, odloženo pokupiti i zbrinuti na čist i ekološki ispravan način putem reciklažnog zbrinjavanja ove vrste otpada.

Molimo građane da daju svoj doprinos na racionalnijem odlaganju otpada.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!