JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 23.01.2019 godine. Servisne informacije na dan 23.01.2019 godine.
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH... Servisne informacije na dan 23.01.2019 godine.

Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

U toku je prikupljanje i odvoz kućnog otpada s područja koja su zbog neprohodnih puteva imala poremećaj u odvozu istog.

Distribucija toplotne energije je na zadovoljavajućem nivou.

Molimo korisnike da zbog niskih temperatura zaštite svoje vodovodne linije i vodomjere, te da vreo lug i pepeo istresaju pored kontejnera.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

 

S poštovanjem!