JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 18.01.2021. godine. Servisne informacije na dan 18.01.2021. godine.
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH... Servisne informacije na dan 18.01.2021. godine.

Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Napominjemo da zbog neplaniranih kvarova na vodovodnim linijama može doći do kratkotrajnih prekida u vodosnabdijevanju do popravke istih.

U 07:39 sati ulazna temperatura u sistem vrelovoda iznosila je 49.78°C, vanjska temperatura -6°C.

Na osnovu učestale pojave zapaljenja kontejnera apelujemo na građane da budu savjesniji te da lug i pepeo istresaju pored kontejnera.

Zbog poledice na ulicama može doći do otežanog prikupljanja i odvoza kućnog otpada u višim zonama odvoza.

Čišćenje javnih površina obavlja se po planu i programu.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!