JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije iz JP „Komunalno„ d.o.o. Breza na dan 05.10.2018 godine Servisne informacije iz JP „Komunalno„ d.o.o. Breza na dan 05.10.2018 godine
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredu. Voda je čista, zdravstveno i higijenski ispravna. Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po... Servisne informacije iz JP „Komunalno„ d.o.o. Breza na dan 05.10.2018 godine

Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredu. Voda je čista, zdravstveno i higijenski ispravna.
Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona.
Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Molimo građane da racionalno i namjenski koriste posude za odlaganje otpada.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!

JP “Komunalno” d.o.o. Breza