JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 17.01.2020 godine. Servisne informacije na dan 17.01.2020 godine.
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH... Servisne informacije na dan 17.01.2020 godine.

Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Zbog poledice na ulicama može doći do otežanog prikupljanja i odvoza kućnog otpada u višim zonama odvoza.

Molimo korisnike naših usluga da komunalni (kućni) otpad stavljaju u jednu posudu, a pepeo (lug) u drugu, posebnu posudu i ostavljaju jednu pored druge. Prijevoz pepela vršit će posebno vozilo istog dana – besplatno.

Upozoravamo korisnike da posude u kojima bude pomiješan kućni komunalni otpad s pepelom, nećemo isprazniti i voziti na deponiju.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!