JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 29.09.2023. godine.
Obavještavamo građane općine Breza da je još uvijek na snazi redukovani sistem vodosnabdijevanja s izvorišta Izbod i Mahmutović rijeka. Raspored redukcije: Izvorište IZBOD: 29.09.2023 Vodu ima naselje Koritnik 30.09.2023 Vodu će imati naselje Izbod Izvorište MAHMUTOVIĆ RIJEKA: 29.09.2023 Vodu ima linija kraj džamije do Menjaka, Polje, linija pored rezervoara... Pročitaj više
JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci
Na osnovu člana 20a. Zakona o radu FBiH („Sl. novine FBiH”, br.26/16, 89/18 i 44/22), odredaba Pravilnika o radu JP „Komunalno” d.o.o. Breza, broj: 3631-21-11-32-2./17 od 21.11.2017. godine s Odlukama o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JP „Komunalno” d.o.o. Breza, br.286-31-01-XIX-5./19 od 31.01.2019. godine, br.1282-26-04-XXII-2./19 od 26.04.2019. godine,... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 28.09.2023. godine.
Obavještavamo građane općine Breza da je još uvijek na snazi redukovani sistem vodosnabdijevanja s izvorišta Izbod i Mahmutović rijeka. Raspored redukcije: Izvorište IZBOD: 28.09.2023 Vodu ima naselje Izbod 29.09.2023 Vodu će imati naselje Koritnik Izvorište MAHMUTOVIĆ RIJEKA: 28.09.2023 Vodu ima Nevjestina mahala, naselje oko stadiona, Batara, Trzan i Prikodolica.... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 27.09.2023. godine.
Obavještavamo građane općine Breza da je još uvijek na snazi redukovani sistem vodosnabdijevanja s izvorišta Izbod i Mahmutović rijeka. Raspored redukcije: Izvorište IZBOD: 27.09.2023 Vodu ima naselje Koritnik 28.09.2023 Vodu će imati naselje Izbod Izvorište MAHMUTOVIĆ RIJEKA: 27.09.2023 Vodu ima linija kraj džamije do Menjaka, Polje, linija pored rezervoara... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 26.09.2023. godine.
Obavještavamo građane općine Breza da je na izvorištima Izbod i Milkino vrelo povećana mutnoća vode te ista nije za piće. Također obavještavamo građane koji koriste vodu s izvorišta Zmajevac da se ista može koristiti samo kao tehnička voda. Napominjemo da je zbog smanjene izdašnosti izvorišta još uvijek na snazi... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 25.09.2023. godine.
Obavještavamo građane općine Breza da je na izvorištu Izbod povećana mutnoća vode te ista nije za piće. Također obavještavamo građane koji koriste vodu s izvorišta Zmajevac da se ista može koristiti samo kao tehnička voda. Kvalitet vode s ostalih izvorišta je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 22.09.2023. godine.
Obavještavamo građane općine Breza da je još uvijek na snazi redukovani sistem vodosnabdijevanja s izvorišta Izbod i Mahmutović rijeka. Raspored redukcije: Izvorište IZBOD: 22.09.2023 Vodu ima naselje Koritnik 23.09.2023 Vodu će imati naselje Izbod Izvorište MAHMUTOVIĆ RIJEKA: 22.09.2023 Vodu ima Nevjestina mahala, naselje oko stadiona, Batara, Trzan, Prikodolica i... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 21.09.2023. godine.
Obavještavamo građane općine Breza da je još uvijek na snazi redukovani sistem vodosnabdijevanja s izvorišta Izbod i Mahmutović rijeka. Raspored redukcije: Izvorište IZBOD: 21.09.2023 Vodu ima naselje Izbod 22.09.2023 Vodu će imati naselje Koritnik Izvorište MAHMUTOVIĆ RIJEKA: 21.09.2023 Vodu ima linija kraj džamije do Menjaka, Polje, linija pored rezervoara... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 20.09.2023. godine.
Obavještavamo građane općine Breza da je još uvijek na snazi redukovani sistem vodosnabdijevanja s izvorišta Izbod i Mahmutović rijeka. Raspored redukcije: Izvorište IZBOD: 20.09.2023 Vodu ima naselje Koritnik 21.09.2023 Vodu će imati naselje Izbod Izvorište MAHMUTOVIĆ RIJEKA: 20.09.2023 Vodu ima Nevjestina mahala, naselje oko stadiona, Batara, Trzan, Prikodolica i... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 19.09.2023. godine.
Obavještavamo građane općine Breza da je još uvijek na snazi redukovani sistem vodosnabdijevanja s izvorišta Izbod i Mahmutović rijeka. Raspored redukcije: Izvorište IZBOD: 19.09.2023 Vodu ima naselje Izbod 20.09.2023 Vodu će imati naselje Koritnik Izvorište MAHMUTOVIĆ RIJEKA: 19.09.2023 Vodu ima linija kraj džamije do Menjaka, Polje, linija pored rezervoara... Pročitaj više