JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

PLAN ODVOZA LUGA/PEPELA U MJESECU DECEMBRU
Poštovani korisnici. Obavještavamo Vas da će se lug u mjesecu decembru voziti prema sljedećem rasporedu. Molimo Vas da lug pripremite u vreće koje možete kupiti na blagajni JP „Komunalno“ d.o.o. Breza. Napominjemo da će se lug isključivo preuzimati ako je pripremljen u pomenutim vrećama i ako nije pomiješan s... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 06.12.2022. godine.
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Obavještavamo građane koji koriste vodu za piće s izvorišta Zmajevac da se ista može koristiti samo kao tehnička voda. Kvalitet vode s ostalih izvorišta je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10). Prikupljanje i... Pročitaj više

Odluke o dodjeli Ugovora

Ostalo 29 studenoga, 2022

Servisne informacije na dan 23.11.2022. godine.
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Obavještavamo građane koji koriste vodu za piće s izvorišta Zmajevac da se ista može koristiti samo kao tehnička voda. Kvalitet vode s ostalih izvorišta je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10). Prikupljanje i... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 21.11.2022 godine.
Zbog intenzivnih atmosferskih padavina postoji mogućnost povećane mutnoće vode s pojedinih izvorišta. Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona. Čišćenje javnih površina obavlja se po planu i programu. Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji. S... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 16.11.2022 godine.
Obavještavamo građane koji koriste vodu za piće s izvorišta Zmajevac da se ista može koristiti samo kao tehnička voda. Napominjemo da je zbog smanjene izdašnosti izvorišta još uvijek na snazi redukovani sistem vodosnabdijevanja. Raspored redukcije: Izvorište IZBOD: 16.11.2022 Vodu ima naselje Koritnik 17.11.2022 Vodu će imati naselje Izbod Izvorište... Pročitaj više
Servisne informacije ina dan 11.11.2022 godine.
Obavještavamo građane koji koriste vodu za piće s izvorišta Zmajevac da se ista može koristiti samo kao tehnička voda. Napominjemo da je zbog smanjene izdašnosti izvorišta „Izbod“ još uvijek na snazi redukovani sistem vodosnabdijevanja. Raspored redukcije: Izvorište IZBOD: 11.11.2022 Vodu ima naselje Izbod 12.11.2022 Vodu će imati naselje Koritnik... Pročitaj više
<strong><em>Obavijest za korisnike usluge odvoza i zbrinjavanja inertnog otpada – pepela/luga u sezoni 2022/2023 godine.</em></strong>
Obavještavamo korisnike naših usluga da je na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora JP „Komunalno“ d.o.o. Breza, dana 27.10.2022. godine na redovnoj sjednici Općinskog vijeća usvojen prijedlog za naplatu usluge Odvoza inertnog otpada – pepela/luga iz domaćinstava po cijeni od 2,00 KM s PDV-om po jednoj vreći od 50 l.... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 03.11.2022 godine.
Obavještavamo građane koji koriste vodu za piće s izvorišta Mahmutović rijeka i Zmajevac da se ista može koristiti samo kao tehnička voda. Napominjemo da je zbog smanjene izdašnosti izvorišta još uvijek na snazi redukovani sistem vodosnabdijevanja. Raspored redukcije: Izvorište IZBOD: 03.11.2022 Vodu ima naselje Izbod 04.11.2022 Vodu će imati... Pročitaj više