JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Konačno izmireni svi porezi i doprinosi za radnike JP”Komunalno”d.o.o. Breza u ukupnom iznosu od 989.338,16 KM
Na izvorištu Mahmutović Rijeka količina vode koja se trenutno zahvata je cca 10 l/s
Poštovani direktore Hadžiahmetović, Jučer smo u saradnji sa Vama i Vašim zaposlenicima počeli raditi aktivnosti analize količina vode i transportnog cjevovoda od Mahmutovića rijeke do naselja Župče. Međutim po dolasku na teren i nakon uspostavljena dva mjerenja ustanovili smo da je sada izvorište u hidrološkom minimumu i da nije... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 30.10.2018. godine
Zbog smanjene izdašnosti izvorišta vodosnabdijevanje je otežano na području cijele općine Breza, te može doći do povremenih prekida vodosnabdijevanja kritičnih zona napajanja. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10). Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom... Pročitaj više
Pomoć građanima naselja Slivno. Radnici JP Komunalno pune posude vodom za piće iz cisterne.
Obavijest

Obavijest

Ostalo 11 listopada, 2018

Obavještavaju se korisnici koji se snabdijevaju pitkom vodom s izvorišta Milkino Vrelo da će se zbog smanjene izdašnosti ovog izvorišta u noćnim satima (od 00:00 – 05:00h) vršiti akumulacija vode, kako bi dnevno vodosnabdijevanje građana bilo uredno. Pročitaj više
Obavijest za korisnike koji se snabdijevaju vodom s izvorišta Mahmutović Rijeka
Izvorište Mahmutović Rijeka nalazi se u kritičnom hidrološkom stanju, što usložnjava vodosnabdijevanje prije svega naselja Župča, ali i ostalih korisnika koji se snabdijevaju s ovog izvorišta. Radnici JPK Breza nastoje sistemom manipulacije ventilima osigurati vodu u sve dijelove ovog naselja, a ukoliko hidrometeorološke prilike ne budu povoljne pristupiti će... Pročitaj više
Potpisani ugovori sa korisnicima sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH
Kantonalni resorni ministar okoliša Fahrudin Brkić jučer je u sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona sa načelnikom općine Breza Munibom Zaimovićem i direktorom Javnog preduzeća “Komunalno” Enverom Hadžiahmetovićem potpisao ugovore o dodjeli sredstava za pomoć u realizaciji projekata “Nabavka opreme za reciklažno dvorište sa ciljem uspostave odgovarajuće infrastrukture za razdvajanje i odlaganje komunalnog otpada” i “Unapređenje sistema... Pročitaj više
ZLOČIN PREMA BREZI

ZLOČIN PREMA BREZI

Ostalo 28 rujna, 2018

Nakon što su radnici JP “Komunalno” d.o.o. Breza uspješno očistili grad nakon bajramskih aktivnosti, građani iz užeg gradskog područja iz ulice Džemala Bijedića prave divlju deponiju u neposrednoj blizini svojih stanova. Pozivamo odgovorne inspekcije i organe da djeluju, jer ovako ne može dalje. Pročitaj više
Sastanak članova radne grupe
U  maloj sali općine Breza danas je održan sastanak članova radne grupe za prijedlog lokacije za izgradnju reciklažnog dvorišta. Općinski načelnik Munib Zaimović, njegovi pomoćnici Salih Hasanspahić, Huso Herco, Meliha Beširević, Smajila Omerhodžić, šefica kabineta Muamera Ahmedspahić, generalni direktor Javnog preduzeća “Komunalno” Enver Hadžiahmetović, tehnički direktor JP “Komunalno” Mujo... Pročitaj više
Mala Rijeka

Mala Rijeka

Ostalo 28 rujna, 2018

OBILAZAK IZVORIŠTA MALA RIJEKA OD STRANE NAČELNIKA OPĆINE I MENADŽMENTA JP”KOMUNALNO” D.O.O. BREZA U posljednje vrijeme u zaštitnoj zoni Mala Rijeka se intenzivno izvode radovi sječe šuma od strane JP„ŠPD-ZDK“ d.o.o. Zavidovići, PJ.“Šumarija“ Vareš, zbog čega dolazi do velike mutnoće vode na izvorištu. JP”Komunalno” d.o.o. Breza će poduzeti zakonom... Pročitaj više