JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije iz JP „Komunalno„ d.o.o. Breza na dan 05.10.2018 godine
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredu. Voda je čista, zdravstveno i higijenski ispravna. Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona. Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu. Molimo građane da racionalno i namjenski koriste posude... Pročitaj više
Vodosnabdijevanje
Servisne informacije iz JP „Komunalno„ d.o.o. Breza na dan 28.09.2018. godine Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredu. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10). Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu... Pročitaj više
Obavještenje
Obavještavaju se korisnici usluge grijanja da će se u periodu od 20.09.2018. – 30.09.2018. godine vršiti ispuštanje vode iz sistema grijanja. Korisnici imaju gore navedeni rok da obave potrebne zahvate na svojim kućnim instalacijama. Nakon navedenog perioda neće se moći vršiti nikakvi radovi, u suprotnom sve posljedice koje nastanu... Pročitaj više
Vodosnabdijevanje
Servisne informacije iz JP „Komunalno„ d.o.o. Breza na dan 25.09.2018. godine. Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredu. Voda je čista, zdravstveno i higijenski ispravna. Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona. Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po... Pročitaj više